Bài tập danh từ theo giới tính

Danh Từ Trong Tiếng Anh
Danh Từ Trong Tiếng Anh

Bạn có tự tin với kiến thức về Danh từ của mình? Hãy thực hiện bài kiểm tra kiến thức này để luyện tập sau khi học và chấm điểm mức độ nắm rõ kiến thức của bạn nhé. Bài tập danh từ theo giới tính này là một bài tập trắc nghiệm nhanh giúp bạn có thể làm bài và chấm điểm trực tuyến.

Hãy bắt đầu bài kiểm tra bằng cách nhấp vào button Start Quiz dưới đây!

Leaderboard: Bài tập danh từ theo giới tính

maximum of 16 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available
avatar
  Subscribe  
Notify of