Khóa học lập trình Java cơ bản cho người mới

Lý do nên học lập trình Java

1. Java rất dễ học

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy đây là một trong những lý do hàng đầu để học Java hoặc coi nó là ngôn ngữ lập trình tốt nhất, nhưng sự thật là vậy. Java là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, các từ khóa là các từ tiếng anh (gần với ngôn ngữ tự nhiên) và theo nó là các quy tắc chặt chẽ.

2. Java là ngôn ngữ hướng đối tượng (OOP)

Một lý do khác, khiến Java trở nên phổ biến vì nó là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Điều này giúp phát triển các ứng dụng OOP dễ dàng hơn nhiều và nó cũng giúp giữ cho hệ thống được mô đun hóa, linh hoạt và có thể mở rộng.

3. Java là một nền tảng độc lập

Đây là lý do chính cho sự phổ biến của Java. Bạn chỉ cần viết code Java một lần duy nhất và có thể đem nó chạy bất cứ đâu (bao gồm Windows, Linux, MacOS,…). Điều này không có ở một số ngôn ngữ khác

4. Java có ở mọi nơi

 • Ứng dụng Desktop: Java Swing, JavaFX
 • Mobile: J2ME hay một nền tảng phổ biến viết code cho Android hiện nay là Android Software Development Kit (SDK)
 • Lập trình Nhúng: Một số thiết bị, chẳng hạn như thẻ SIM, đầu đĩa, đồng hồ và TV, sử dụng các công nghệ Java nhúng
 • Lập trình Web: Hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Việt Nam. Một số framework phổ biến như Struts, Spring, Servlets,…
 • Ứng dụng doanh nghiệp: Java Enterprise Edition (Java EE) là một nền tảng phổ biến cung cấp API và môi trường thời gian chạy để viết kịch bản và chạy phần mềm doanh nghiệp, bao gồm các ứng dụng mạng và dịch vụ web

4. Nhu cầu tuyển dụng lớn

Các bạn hoàn toàn có thể kiểm chứng thông tin này bằng cách thử tìm kiếm công việc lập trình Java trên Google hoặc các trang tìm việc IT. 

Kết quả tìm kiếm với từ khóa “tuyển dụng java” trên Google Search

Lập Trình Java với hơn một năm kinh nghiệm hiện nay hoàn toàn có thể có con số lương trên 1000$. 

Java hiện là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, bạn có thể tìm đọc tại bài viết: Các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

Giới thiệu khóa học

Khóa học lập trình Java cơ bản online này sẽ giúp bạn nắm vững toàn bộ kiến thức Java trong vòng vỏn vẹn chỉ 4 tuần. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc về lập trình Java. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn hoàn toàn có thể bắt tay vào học lập trình Android, hoặc bạn có thể học một framework Java web.


TÊN KHÓA HỌCLập trình Java trong 4 tuần
THỜI LƯỢNG90 bài học (18h54p)
HÌNH THỨC HỌCHọc Online
HỌC TẠIUNICA.VN
SỐ HỌC VIÊN612 (Update 23/01/2020)
UNICA BÁN900.000 VNĐ
GIÁ KHUYẾN MẠI540.000 VNĐDùng mã giảm giá LTKK
ĐĂNG KÝ NGAY

Lưu ý:

 1. Giá bán có thể thay đổi khác so với thông tin mình cung cấp ở trên. Bạn click vào nút ĐĂNG KÝ NGAY sẽ xem được giá bán thật.
 2. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin nội dung khóa học, review của người học bằng cách click vào nút ĐĂNG KÝ NGAY bên trên.
 3. Mọi thắc mắc trước, trong và sau khóa học, bạn có thể đặt câu hỏi tại nhóm Lập Trình Không Khó nhé.

Bạn sẽ học được gì?

 • Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
 • Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
 • Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
 • Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java

Video giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
 • Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
 • Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
 • Bài 3: Cài đặt JDK
 • Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
 • Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
 • Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse
Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
 • Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
 • Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
 • Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
 • Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
 • Bài 11: Khai báo biến trong Java
 • Bài 12: Các phép toán trong Java
 • Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
 • Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
 • Bài 15: Cấu trúc switch
 • Bài 16: Vòng lặp while
 • Bài 17: Vòng lặp do..while
 • Bài 18: Vòng lặp for
 • Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
 • Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
 • Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
 • Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1
Phần 3: Xử lý lỗi trong Java
 • Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
 • Bài 25: Cách sử dụng try … catch
 • Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
 • Bài 27: Ý nghĩa của throw
 • Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug
Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
 • Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
 • Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
 • Bài 31: Thư viện toán học
 • Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
 • Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi
Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java
 • Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
 • Bài 35: Hàm tìm chuỗi
 • Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
 • Bài 37: Hàm đổi chuỗi
 • Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
 • Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
 • Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
 • Bài 41: Cách tách chuỗi
 • Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
 • Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2
Phần 6: Xử lý mảng trong Java
 • Bài 47: Khái niệm về mảng
 • Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
 • Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
 • Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
 • Bài 51: Sắp xếp mảng
 • Bài 52: Các hạn chế của mảng
 • Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
 • Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3
Phần 7: Xử lý Collection trong Java
 • Bài 55: Lý do sử dụng collection
 • Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
 • Bài 57: Cách sử dụng HashMap
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4
Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java
 • Bài 61: Các khái niệm về OOP
 • Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
 • Bài 63: Các loại phương thức
 • Bài 64: Overloading method
 • Bài 65: Tham chiếu this
 • Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
 • Bài 67: các thành phần static
 • Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
 • Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
 • Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
 • Bài 71: Overriding Method
 • Bài 72: Tính đa hình
 • Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
 • Bài 74: Sử dụng enum trong Java
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
 • Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
 • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5
Phần 9: Xử lý tập tin trong Java
 • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
 • Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
 • Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
 • Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
 • Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
 • Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6
Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java
 • Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
 • Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
 • Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
 • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
 • Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ

Cơ hội mua khóa học “Lập trình Java trong 4 tuần” với giá ưu đãi chỉ 540.000 VNĐ khi mua khóa học qua link giới thiệu của Lập Trình Không Khó.

Mã giảm giá: LTKK

Lập Trình Không Khó là đại lý cung cấp & giới thiệu các khóa học online đi kèm với nhiều ưu đãi. Hãy nhanh tay đăng ký khóa học nhé vì ưu đãi này là có giới hạn cho những bạn nhanh tay đăng ký!

ĐĂNG KÝ NGAY


Mua khóa học thông qua giới thiệu của Lập Trình Không Khó cũng là cách để bạn ủng hộ cho sự phát triển của chúng tôi. Bọn mình sẽ luôn cố gắng để chia sẻ những kiến thức bổ ích nhất miễn phí dành cho các bạn độc giả!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây