bai-tap-cpp-co-loi-giai

Đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

Đề bài: Hãy đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng 1 chiều, mảng 2 chiều sử dùng hàm trong C/C++Kiến thức yêu...
Danh sách liên kết vòng đơn, vòng đôi

Danh sách liên kết vòng – Circular Linked List

Danh sách liên kết vòng(Circular Linked List) là danh sách liên kết có thêm sự kết nối giữa 2 phần tử đầu tiên và...
Cách đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng bằng code c++

Đếm số lượng số nguyên tố trong mảng

Bài toán: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng một chiều gồm các số nguyên dương.InputOutput Giải thích:...
Code bài toán người du lịch

Cài đặt code bài toán người du lịch cài đặt bằng C++, Java

Bài toán người du lịch: Một nguời du lịch muốn đi tham quan n thành phố T1,T2..., Tn . Xuất phát từ một thành...
Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố

Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố bằng code C++

Bài toán: Nhập vào một số nguyên dương, hãy phân tích số nguyên dương đó thành tích các thừa số nguyên tố.Input...
Thuật toán sắp xếp Bubble sort minh họa code C++

Thuật toán sắp xếp bubble sort minh họa code sử dụng c++

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh...
Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng

Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng C/C++

Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng là một bài tập lập trình giúp các bạn sinh viên biết được...
Liệt kê các số nguyên tố có chữ số lẻ đầu tiên trong mảng code c/c++

Liệt kê các số nguyên tố có chữ số lẻ đầu tiên trong mảng

Bài toán: Hãy liệt kê các giá trị trong mảng một chiều các số nguyên tố có chữ số lẻ đầu tiên.Input  Output ...
Cách sử dụng con trỏ trong C/C++

Cách sử dụng con trỏ trong C/C++

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng con trỏ trong C/C++. Mình hi vọng bài học này sẽ giúp các...
Giải đề thi nhập môn tin học Đại học Điện Lực

Bài tập mảng 1 chiều có lời giải

Chào các bạn, hôm nay Nguyễn Văn Hiếu Blog sẽ cùng các bạn giải quyết một số bài tập mảng 1 chiều nhé. Hiện...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật