bai-tap-cpp-co-loi-giai

In ra hình chữ nhật có kích thước m x n rỗng

Viết chương trình in ra hình chữ nhật có kích thước m x n rỗng. Bài này tương tự bài in ra hình chữ...
Số tự mãn

Cách tính số tự mãn bằng code c++

Bài toán: Cường mới được học về số tự mãn (Narcissistic Number) là số mà tổng của từng chữ số mũ k bằng chính nó...
tìm-số-nguyên-tố-lớn-nhất-trong-mảng

Thuật toán tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng một chiều bằng C++

Bài toán: Hãy tìm “số nguyên tố lớn nhất” trong mảng một chiều các số nguyên. Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả...
tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng 5^k

Thuật toán tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng 5^k bằng code...

Bài toán: Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng 5^k . Nếu mảng...

Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn trong C/C++

Hôm nay Lập trình không khó sẽ hướng dẫn các bạn cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng code C/C++. Nhưng...
kiểm-tra-loại-tam-giác

Kiểm tra loại tam giác bằng code C++

Bài toán: Viết chương trình nhập ba cạnh của một tam giác. Nếu là tam giác thì hãy kiểm tra loại tam giác trên thuộc...
đếm-số-lượng-chữ-số-của-số-nguyên

Cách đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số lượng chữ số của một số nguyên dương bằng code C++ Giới...
Cách-tính-tổng-các-chữ-số-chẵn-của-số-nguyên-dương-bằng-c++

Cách tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương bằng c++

Bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng...
Tạo dãy số ngẫu nhiên không trùng trong C++

Tạo dãy số ngẫu nhiên không trùng trong C/C++

Làm sao để tạo dãy số ngẫu nhiên không trùng nhau trong C/C++? Hãy cùng Nguyễn Văn Hiếu đi giải quyết bài toán sinh...

Sinh số ngẫu nhiên trong C/C++, Sinh số random trong đoạn [a,b]

Làm sao để sinh số ngẫu nhiên trong C/C++? Hãy cùng Nguyễn Văn Hiếu Blog đi tìm cách để khởi tạo các số ngẫu...

Quảng cáo