Tags Bài tập c++

Tag: bài tập c++

bài tập c++

Giải phương trình và biện luận phương trình ?? + ?...

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phương trình và biện luận phương trình bậc nhất trong c++   Input ...

Đếm số lượng số nguyên tố trong mảng

Bài toán: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng một chiều gồm các số nguyên dương. Input Output   Giải thích:...

Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương

Bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n nhập từ...

Cách tính chu vi và diện tích tam giác bằng code...

Bài tập: Nhập vào 3 số a b c tương ứng chiều dài 3 cạnh của tam giác. Viết chương trình tính chu vi...

Cách vẽ tam giác pascal bằng code c++

Bài toán: Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy vẽ ra tam giác pascal với chiều cao n. Input Output   Ý tưởng vẽ...

Cách nhập mảng một chiều trong C++

Bài toán: Viết chương trình nhập mảng và xuất mảng một chiều có sử dụng hàm trong C++ Trước khi bắt đầu viết các hàm...

Thuật toán tính tổ hợp – Cách tính tổ hợp trong...

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách tính tổ hợp trong c++ bằng phương pháp đệ quy và phương pháp lặp....

Cách tính số tự mãn bằng code c++

Bài toán: Cường mới được học về số tự mãn (Narcissistic Number) là số mà tổng của từng chữ số mũ k bằng chính nó...

Thuật toán tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng một...

Bài toán: Hãy tìm “số nguyên tố lớn nhất” trong mảng một chiều các số nguyên. Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả...

Thuật toán tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng...

Bài toán: Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng 5^k . Nếu mảng...