Bài 16. Vòng lặp for trong C

Vòng Lặp For Trong C

Vòng lặp for trong C là nội dung chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong bài học này. Vòng lặp cùng với cấu trúc if else là các cấu trúc điều khiển có trong hầu hết mọi chương trình phần mềm. Việc sử dụng vòng lặp cho phép chúng ta có thể giải quyết các công việc có sự lặp lại bằng những dòng code rất ngắn gọn. Chúng ta cùng tìm hiểu vòng lặp for ngay nhé.

Video hướng dẫn vòng lặp for trong C

Cú pháp vòng lặp for trong C

Hình ảnh dưới đây cho ta cú pháp của vòng lặp C và trình tự hoạt động của vòng lặp for.

  • B1. Khởi tạo giá trị biến lặp, chỉ thực hiện 1 lần duy nhất
  • B2. Kiểm tra điều kiện lặp, nếu điều kiện sai => Chuyển sang B5
  • B3. Thực hiện nội dung lặp ở trong thân vòng lặp
  • B4. Cập nhật giá trị biến lặp => Quay lại B2
  • B5. Kết thúc vòng lặp
Cú pháp của vòng lặp for trong C
Cú pháp vòng lặp C, nguồn: overiq.com

Flowchart của vòng lặp for

Sơ đồ khối của vòng lặp for
Sơ đồ khối của vòng lặp for trong C

Chi tiết giải thích quy trình hoạt động của vòng lặp for có ở video bài học cũng như ví dụ dưới đây.

Code minh họa vòng lặp for trong C

Bài tập 1.

/*
In ra 3 dòng chữ “Hoc C ba dao tai Lap trinh khong kho!”
*/
Lời giải:

Kết quả chạy:

Bài tập 2.

/*
In ra các số trong [a, b] biết 0 < a <= b
*/
Lời giải:

Kết quả chạy chương trình:

Bài tập 3.

/*
Tính tổng các số trong [a, b] với 0 < a <= b
*/
Lời giải:

Kết quả chạy:

Bài tập luyện tập vòng lặp for

  1. Nhập vào số nguyên dương n, 0 < n < 10. In ra hình vuông được tạo thành bởi các ký tự “*” có kích thước n x n.
  2. Viết chương trình in ra bảng cửu chương
avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Sơn
Guest
Sơn

Em viết code y chang phần đầu bài học của anh là for ( int i = 0; i<3 ; i++){ printf("Lap trinh khong kho"); } thì nó int ra 3 lần còn ở vòng while: int i = 0 While( i<3 ){ printf("Lap trinh khong kho") i++ } thì nó lại int ra vô hạng luôn ạ, rất nhiều chữ Lap trinh khong khó mà nó cứ int hoài k ngừng luôn.Nhìn sơ thì nguyên lý hoạt động nó giống nhau mà k hiểu sao 1 cái thì in ra 3 lần 1 cái in k đếm đc hết.… Read more »

Vũ Quang Sơn
Guest
Vũ Quang Sơn

Viết chương trình tìm số nguyên dương n thỏa
mãn điều kiện sau:
S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n ≤ 2018
Giúp e câu này với ạ

Nguyen Truong
Guest
Nguyen Truong

A ơi cái chỗ debug phải set ntn để dùng đc a nhỉ. E bấm mà lỗi rồi nảy sang tab launch.json .

Trường Vim
Member
Trường Vim

Comment lỗi ><

Trường Vim
Member
Trường Vim

Bài viết hình vuông như thế này đúng k a. Khi chạy mà hình vuông đúng n x n mà sao nó lệch lệch a nhỉ ><. CODE: #include #include int main(){ int a; printf(“Nhap so nguyen duong a : “); scanf(“%d”, &a); // Ham xu li if (a > 0 && a <= 10) { for (int i = 1; i <= a; i++) { printf("\n*"); for (int i = 1; i 10″); } getch(); }

Quang Huy
Member
Quang Huy

dùng ++i cũng được phải k thầy và có nên dùng k ạ ,e cảm ơn