Bài 56. Chuỗi trong C

Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần 5 của khóa học lập trình C, bài đầu tiên chúng ta học là cách nhập xuất chuỗi trong C. Trong bài này chúng ta sẽ làm rõ sự khác nhau giữa mảng và chuỗi, cách khởi tạo và khai báo chuỗi. Cách để nhập chuỗi có khoảng trắng và một số lưu ý khi làm việc với chuỗi.

Cách hoạt động của chuỗi trong C
Cách hoạt động của chuỗi trong C

Chuỗi trong C?

Trong ngôn ngữ lập trình C, chuỗi là một tập hợp các ký tự (char) được lưu trữ trên các ô nhớ liên tiếp và luôn luôn có 1 ký tự null\0 báo hiệu kết thúc chuỗi.

Ví dụ, khi khai báo và khởi tạo chuỗi theo cách trên, trình biên dịch sẽ tự thêm 1 ký tự null \0 vào cuối.

Bài 56. Chuỗi trong C

Mình xin 5 phút quảng cáo nha =))

Như vậy, nếu bạn muốn khai báo chuỗi để lưu n ký tự, bạn cần mảng ký tự có kích thước tối đa ít nhất là n+1.

Cách khởi tạo giá trị cho chuỗi

Bạn có thể khởi tạo giá trị cho chuỗi theo 1 trong các cách dưới đây:

Nhưng không được làm như sau:

Bởi vì chuỗi của bạn có 5 ký tự cộng thêm 1 ký tự \0 là 6, sẽ bị vượt quá kích thước tối đa.

Cách nhập xuất chuỗi trong C

Bạn có thể sử dụng hàm scanf() để nhập chuỗi không có chứa dấu trắng (dấu cách, dấu tab, dấu \n)  và hàm printf() để xuất chuỗi.

Kết quả chạy:

Nếu bạn để ý thì hàm scanf() dùng dấu trắng để nhập nhiều input đồng thời. Do đó bạn chỉ nên dùng hàm scanf() khi nhập chuỗi viết liền.

Cách nhập chuỗi có khoảng trắng

Để nhập chuỗi bao gồm cả dấu trắng, bạn nên sử dụng hàm fgets() để nhập. Tương ứng, bạn cũng có thể in ra chuỗi bằng hàm puts().

Kết quả:

Lưu ý:

  • Bạn hoàn toàn có thể dùng hàm printf() để xuất chuỗi có khoảng trắng. Sự khác biệt là hàm puts() sẽ in thêm 1 dấu \n ở cuối chuỗi.
  • Hàm gets() cũng có thể dùng để nhập chuỗi theo cách ở dòng 7 (đã comment lại) trong đoạn code trên. Tuy nhiên hàm này không còn được khuyến khích được sử dụng vì nó không chỉ định kích thước tối đa của chuỗi => Có thể gây ra tràn bộ nhớ làm lỗi chương trình.

Chương trình không cho nhập chuỗi?

Nếu bạn làm việc với chuỗi mà xảy ra hiện tưởng chương trình bỏ qua bước nhập chuỗi của bạn thì đây là vấn đề. Hiện tượng này xảy ra do trước khi nhập chuỗi bạn có nhập vào 1 biến số nào đó; Điều đó khiến bộ nhớ đệm còn lưu lại ký tự \n.

Để khắc phục vấn đề này, bạn cần dùng hàm fflush(stdin) để xóa bộ nhớ đệm của nhập xuất chuẩn.

Kết quả chạy:

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.programiz.com/c-programming/c-strings
  2. https://stackoverflow.com/questions/1694036
avatar
  Subscribe  
Notify of