Tags Học có giám sát

Tag: học có giám sát

Học có giám sát là gì? Định nghĩa và ví dụ...

Học có giám sát là gì? Học có giám sát (supervised learning) là một kỹ thuật của ngành học máy nhằm mục đích xây dựng...

Quảng cáo