Làm form đăng nhập cực kỳ đẹp với Bootstrap

Giao diện form đăng nhập có kết quả như sau:

Xây dựng form đăng nhập với HTML & CSS sử dụng Bootstrap
Xây dựng form đăng nhập với HTML & CSS sử dụng Bootstrap

HTML Code:

CSS Code:

Source code xem trực tiếp: https://bootsnipp.com/snippets/gXV9M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here