Tìm giá trị lớn nhất của mảng một chiều

Viết chương trình kiểm tra giá trị lớn nhất của mảng một chiều ? Đây là một bài tập khá hay :D, nó không chỉ giúp chúng ta làm quen với mảng mà còn ôn lại kiến thức sử dụng câu lệnh if , vòng lặp for và kĩ thuật gán biến để xử lý bài toán. Mình xin được bắt đầu bài viết.

 

Bài toán tìm giá trị lớn nhất của mảng một chiều

Đề bài: Trên ngôn ngữ lập trình C , hãy nhập vào một mảng gồm n phần tử Hãy viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của mảng vừa nhập và in kết quả ra màn hình.

Xác định input output:

input: Nhập n = 3 vậy mảng có 3 phần tử nhập mang[0] = 1 mang[1] = 2 và mang[3] = 3

output: 3

Ý tưởng :

  1. Khởi tạo một biến max gán giá trị cho nó bằng 0
  2. Sử dụng một vòng lặp for để kiểm tra điều kiện của n > 0 và nhập giá trị cho mảng
  3. Tiếp tục sử dụng vòng lặp for và câu lệnh if để lấy ra giá trị lớn nhất của mảng
  4. Sau khi lấy được giá trị rồi thì in ra thôi đúng không 😀

Ok chỉ vậy thôi, bây giờ mình sẽ code và chú thích chi tiết ngay ở dưới.

Okê xong rồi đấy :D, Vậy là mình đã giải quyết xong bài toán Tìm giá trị lớn nhất của mảng một chiều. Mình rất vui vì bạn đã tham khảo bài viết này của mình. Chúc bạn học tập thật tốt và từng bước từ newbie đi lên coder và trở thành developer hihi. Hãy nhớ là nền vững thì mới xây cao, mình xin được kết thúc bài viết tại đây.

Xem thêm bài viết về C/C++ tại đây

6 COMMENTS

  1. Anh có thể hướng dẫn 1 bài tìm max trong cấu trúc gồm tên và tuổi, tìm số tuổi lớn nhất được không ạ, em ngu chỗ này quá

    • 30 là kích thước tối đa em nhé, tùy nhu cầu em dùng bao nhiêu mà em đặt thôi ha.

  2. Nên sửa lại là gán max = mang[0] thì sẽ không sai trong trường hợp mảng toàn số âm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here