Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

Bài toán: Viết chương trình tính tổng của dãy số sau : S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.

 • Input
 • Output

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng của dãy số S(n) = 1 + 2 + 3 + … +n bằng hai phương pháp đó là sử dụng đệ quy và vòng lặp.

Cách tính dãy số S(n) bằng phương pháp đệ quy.

Ý tưởng:

 • Cách giải này cũng đơn giản: Để tính S(n) thì ta tính S(n-1) cộng với n.
 • Các bạn dùng điều kiện neo là S(1) = 1
 • Lưu ý: Điều kiện là n nhập vào phải lớn hơn hoặc bằng 1. Để xử lý cách nhập của n ta đơn giản dùng một vòng do whileđể nhập dữ liệu. Nếu n ≤ 0 thì ta tiến hành nhập lại dữ liệu cho n.

Nào chúng ta cùng xem chương trình sau sử dụng đệ quy để tính tổng dãy số S(n)

Sau khi chạy chương trình trên ta có kết quả sau:

Cách tính dãy số S(n) bằng phương pháp lặp

 • Đầu tiên ta khởi tạo giá trị một biến sum = 0
 • Ta dùng một vòng lặp chạy từ 1 đến n.
 • Bên trong vòng lặp ta sẽ cộng giá trị của biến sum với i ( 1 ≤ i ≤ n )
 • Sau khi chạy xong vòng lặp thì ta tiến hành trả về giá trị của biến sum.

Cùng xem chương trình sau tính tổng dãy số S(n) như sau

Sau khi chạy chương trình trên thì ta có kết quả sau

Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

8 COMMENTS

 1. cần ae giúp đề bài như trên nhưng nó dùng con trỏ, sử dụng hàm tong(int*a, int*b){
  int sum=0;
  sum=(*a)+(*b);
  return sum;
  }

  • #include
   using namespace std;

   int main()
   {
   int num;
   int S;

   cout<>num; // nhap so tin nhien

   // tinh tong cac so tu nhien
   S= num * ( num+1 )/2;

   cout<<"Tong cac so tu nhien= "<< S <<endl;

   return 0;
   }
   Cảm ơn bác nha :)))))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here