Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương có tăng dần từ trái sang phải

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra các chữ số của một số có tăng dần từ trái sang phải bằng code C++

Giới thiệu bài toán kiểm tra số tăng giảm

Đề bài: Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem các chữ số của số nguyên n có tăng dần từ trái sang phải hay không.

Ví dụ:

  • 12346 là số có các chữ số tăng dần từ trái sang phải.
  • 12245 không là số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ý tưởng:

  • Ý tưởng của mình là mình sẽ lưu các chữ số của số nguyên n vào một mảng arrsau đó tiến hành kiểm tra xem các số trong mảng arr có giảm dần hay không. Vì ta lấy các chữ số của số nguyên n theo chiều đằng sau tới. Nên ta phải kiểm tra điều kiện ngược lại, tức số sau phải lớn hơn số trước.
  • Các bạn tiến hành lấy từng chữ số của một số nguyên n sau đó tiến hành lưu vào mảng arr. Lưu ý phải dùng một biến j để làm chỉ số của mảng, sau mỗi lần lưu vào mảng arr thì ta tăng giá trị của j lên một đơn vị.
  • Sau khi lưu các chữ số của số nguyên n vào arr thì các chữ số này sẽ được sắp xếp từ sau tới trước. Vì khi các bạn lấy số ra các bạn lấy từ đằng sau tới.
  • Kiểm tra xem các số trong mảng arr có giảm dần hay không, nếu có thì in ra "YES" nếu không thì in ra "NO".

Code bài giải bằng C++

Sau khi chương trình chạy ta có các kết quả sau

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here