Bài 35. Kiểm tra số armstrong trong C

Bài số 33 trong 69 bài của series Học C Không Khó

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau đi luyện tập kiến thức về hàm bằng cách giải quyết bài tập kiểm tra số armstrong trong ngôn ngữ C/C++.

Nếu bạn chưa biết tới khóa “Học C Bá Đạo”, xem bài giới thiệu khóa học tại https://nguyenvanhieu.vn/khoa-hoc-lap-trinh-c/.

Bài tập kiểm tra số armstrong

Viết chương trình trên ngôn ngữ C để nhập một số nguyên và kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không. Đưa thông báo kết quả kiểm tra lên màn hình.

Số armstrong là gì?

Số armstrong là số mà từng chữ số trong số đó lũy thừa với số chữ số của nó bằng chính nó. Ví dụ:

  • 137 != 1^3 + 3^3 + 7^3 => 137 không phải là số armstrong
  • 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 => 153 là số armstrong

Ý tưởng giải bài toán

  1. Đếm số lượng chữ số.
  2. Tính tổng các lũy thừa: cơ số là các chữ số, số mũ là số lượng chữ số.
  3. So sánh và kết luận.

Ý tưởng đếm số chữ số của số n

  1. Khởi tạo biến dem = 0.
  2. Chừng nào n còn lớn hơn 0. Thực hiện tăng đếm, xóa bỏ chữ số cuối của n

Video hướng dẫn kiểm tra số armstrong

Lời giải cho bài toán kiểm tra số armstrong trong C

Kết quả chạy chương trình:

Theo dõi lập trình không khó tại:

Các bài viết trong SeriesBài trước: Bài 34. Lệnh return và hàm exit trong CBài sau: Bài 36. Đảo ngược chuỗi trong C sử dụng đệ quy

4 BÌNH LUẬN

  1. khi em không dùng hàm pow trong thư viện math.h của gcc mà tự tạo hàm power khác thì nó lại ra đáp án đúng ạ, anh có thể giải thích cho em được không ạ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây