Bài 7. Nhập xuất trong C

15
58692
Bài số 7 trong 69 bài của khóa học Học C Không Khó

Nhập xuất trong C – Cách sử dụng hàm scanf() và hàm printf() trong C để nhập và xuất như thế nào? Bài học số 7 trong khóa học lập trình C mang tên “học c bá đạo” sẽ cùng bạn tìm hiểu về việc nhập và xuất ở ngôn ngữ lập trình C nhé.

Video bài học nhập xuất trong C

Hàm printf() trong C

  • Trong ngôn ngữ lập trình C, hàm printf() được sử dụng để in ra các ký tự; chuỗi; các giá trị số nguyên, số thực hay số thập phân, bát phân,… và hiển thị lên màn hình console.
  • Chúng ta sử dụng hàm printf() với định dạng %d để hiển thị giá trị của biến kiểu số nguyên.
  • Tương tự, sử dụng %c để hiển thị giá trị của các biến kiểu ký tự, %f để hiển thị giá trị số thực và %s để hiển thị giá trị của kiểu chuỗi, %lf cho kiểu double và %x cho kiểu số ở hệ thập lục phân (hệ cơ số 16).
  • Để xuống dòng mới trong khi in với hàm printf(), ta sử dụng ký tự đặc biệt là “\n”.

Dưới đây là bảng các kiểu dữ liệu thường dùng và định dạng của nó.

Kiểu dữ liệu Định dạng
int %d
char %c
float %f
double %lf
short int %hd
unsigned int %u
long int %li
long long int %lli
unsigned long int %lu
unsigned long long int %llu
signed char %c
unsigned char %c
long double %Lf

Hàm scanf() trong C

  • Trong ngôn ngữ lập trình C, hàm scanf() được sử dụng để đọc vào ký tự, chuỗi, các giá trị số mà người dùng nhập từ bàn phím.
  • Hàm scanf() nhận vào tham số là địa chỉ của một biến đã được khai báo, xem ví dụ và giải thích chi tiết trong video + source code phía dưới.

Source code của bài học nhập xuất trong C

Kết quả chạy thử như dưới đây:

Tài liệu tham khảo

  1. https://fresh2refresh.com/c-programming/c-printf-and-scanf/
  2. https://www.programiz.com/c-programming/c-input-output
Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 6. Tràn số trong lập trình CBài sau: Bài 8 – 10. Toán tử trong C
Sáng lập cộng đồng Lập Trình Không Khó với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ trên con đường trở thành những lập trình viên tương lai. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ đơn giản là sở thích ghi lại các kiến thức mà tôi tích lũy được.
Subscribe
Notify of
guest
15 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments