Bài 7. Nhập xuất trong C

Bài số 7 trong 69 bài của series Học C Không Khó

Nhập xuất trong C – Cách sử dụng hàm scanf() và hàm printf() trong C để nhập và xuất như thế nào? Bài học số 7 trong khóa học lập trình C mang tên “học c bá đạo” sẽ cùng bạn tìm hiểu về việc nhập và xuất ở ngôn ngữ lập trình C nhé.

Video bài học nhập xuất trong C

Hàm printf() trong C

 • Trong ngôn ngữ lập trình C, hàm printf() được sử dụng để in ra các ký tự; chuỗi; các giá trị số nguyên, số thực hay số thập phân, bát phân,… và hiển thị lên màn hình console.
 • Chúng ta sử dụng hàm printf() với định dạng %d để hiển thị giá trị của biến kiểu số nguyên.
 • Tương tự, sử dụng %c để hiển thị giá trị của các biến kiểu ký tự, %f để hiển thị giá trị số thực và %s để hiển thị giá trị của kiểu chuỗi, %lf cho kiểu double và %x cho kiểu số ở hệ thập lục phân (hệ cơ số 16).
 • Để xuống dòng mới trong khi in với hàm printf(), ta sử dụng ký tự đặc biệt là “\n”.

Dưới đây là bảng các kiểu dữ liệu thường dùng và định dạng của nó.

Kiểu dữ liệuĐịnh dạng
int%d
char%c
float%f
double%lf
short int%hd
unsigned int%u
long int%li
long long int%lli
unsigned long int%lu
unsigned long long int%llu
signed char%c
unsigned char%c
long double%Lf

Hàm scanf() trong C

 • Trong ngôn ngữ lập trình C, hàm scanf() được sử dụng để đọc vào ký tự, chuỗi, các giá trị số mà người dùng nhập từ bàn phím.
 • Hàm scanf() nhận vào tham số là địa chỉ của một biến đã được khai báo, xem ví dụ và giải thích chi tiết trong video + source code phía dưới.

Source code của bài học nhập xuất trong C

Kết quả chạy thử như dưới đây:

Tài liệu tham khảo

 1. https://fresh2refresh.com/c-programming/c-printf-and-scanf/
 2. https://www.programiz.com/c-programming/c-input-output
Các bài viết trong SeriesBài trước: Bài 6. Tràn số trong lập trình CBài sau: Bài 8 – 10. Toán tử trong C

9 BÌNH LUẬN

 1. em chạy chương trình nó có dòng này thì phải làm ntn ạ
  C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.9.2/../../../../x86_64-w64-mingw32/lib/../lib/libmingw32.a(lib64_libmingw32_a-crt0_c.o): In function main':
  C:/crossdev/src/mingw-w64-v3-git/mingw-w64-crt/crt/crt0_c.c:18: undefined reference to
  WinMain’
  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

 2. PS D:\TestC\Bai1> g++ .\TinhGiaiThua.cpp -o .\TinhGiaiThua
  C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.9.2/../../../../x86_64-w64-mingw32/lib/../lib/libmingw32.a(lib64_libmingw32_a-crt0_c.o): In function
  main':
  C:/crossdev/src/mingw-w64-v3-git/mingw-w64-crt/crt/crt0_c.c:18: undefined reference to
  WinMain’
  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  PS D:\TestC\Bai1>
  như này là bị lỗi gì v thầy

 3. Cho em hỏi, nhập vào nhiều biến ví dụ như nhập vào điểm Toán Lý Hóa Văn Anh,… tính điểm trung bình thì mình chỉ viết printf(“Nhap lan luot diem toan li hoa van anh:”) và scanf tương ứng ạ? Có cách khác nhập điểm từng môn printf(“Nhap diem toan”) rồi lại printf(“Nhap diem li”),.. không ạ? Em có thử nhưng cứ nhập xong điểm đầu tiên nó đưa ra kết quả luôn chứ ko cho nhập các điểm môn khác.

 4. em muốn hỏi xíu nếu em muốn in ra tên em. em dùng char sao nó ra mỗi chữ cái đầu tiên thui ạ. em mới bắt đầu lam quen lập trình mong đc anh giúp đỡ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây