Tags Tham chiếu

Tag: tham chiếu

Bài 65. Con trỏ và hàm trong C

Trong bài viết này, Lập trình không khó sẽ trình bày về con trỏ và hàm trong C: bao gồm tham chiếu trong C...

Bài 33. Tham chiếu và tham trị trong C++

Đã học về hàm thì chúng ta cần phải nắm rõ khái niệm tham chiếu và tham trị. Đây là 2 cách truyền tham...
Người sáng lập blog chia sẻ kiến thức lập trình mang thương hiệu "Lập trình không khó". Đây là một website chuyên chia các kiến thức và kỹ năng lập trình phi lợi nhuận dành cho các bạn trẻ đam mê IT.

Quảng cáo