Tags Word2vec

Tag: word2vec

TF-IDF là gì?

TF-IDF là gì? TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) là 1 kĩ thuật sử dụng trong khai phá dữ liệu văn bản. Trọng số...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật