Hàm alert() confirm() prompt() trong javascript

0
2151
Bài số 12 trong 35 bài của series Tự học lập trình Javascript

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm alert() – confirm() – prompt().Ở bài viết đầu tiên mình đã sử dụng hàm alert() để hiển thị thông báo trên trình duyệt chuỗi ” hahahaha”.  Đây là ba hàm thường được sử dụng để thông báo và lấy thông tin của người dùng.

Hàm alert():

Cú pháp:

Ví dụ 1:

or

hàm alert

Hàm alert() có nhiệm vụ in một thông báo popup, nó có một tham số truyền vào và tham số này chính là nội dung ta muốn thông báo với người dùng.

Ví dụ 2: click vào  nút Click , hiện thị dòng thông báo ‘ Xin chào các bạn’ trên trình duyệt.

Hàm prompt():

Cú pháp:

hàm prompt

Hàm prompt() được sử dụng để lấy giá trị cho biến. Nếu người dùng không nhập vào thì giá trị nó sẽ trả về là NULL

Ví dụ 3: Nhập năm sinh của bạn:

Hàm confirm():

Cú pháp:

hàm confirm

Hàm confirm được hiểu là xác nhận, nó sẽ trả về 2 giá trị là true hoặc false .

Ví dụ 4:


Tóm lại :

  • alert() Hiện thị một thông báo
  • prompt() Nhập giá trị, nếu không nhập giá trị gán bằng NULL
  • confirm() Hiển thị thông báo và đợi người dùng nhấn “OK” hoặc “CANCEL”. Nó trả về truecho OK và falsecho CANCEL / Esc

Từ bây giờ chúng ta ngoài sử dụng câu lệnh console.log để kiểm tra kết quả của mỗi ví dụ mình sẽ sử dụng song song các hàm alert(), confirm() và prompt(). Những hàm này sẽ được sử dụng rất nhiều trong những bài học sau này vì vậy các bạn hãy ghi nhớ nó nhé. Thực sự là 3 cái hàm này dễ vãi chưởng :D. Mình xin được kết thúc bài viết tại đây. Tiếp tục hoàn thành những kiến thức cơ bản tiếp theo để sẵn sàng bơi ra biển lớn nào :v.

Xem bài viết sau tại đây

 

Các bài viết trong SeriesBài trước: Câu lệnh switch case trong javascriptBài sau: Vòng lặp For trong Javascript

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây