Lớp Number trong java

0
413
lop-number-trong-java
lop-number-trong-java
Bài số 12 trong 29 bài của series Tự học lập trình Java

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về lớp Number và cách sử dụng lớp Number trong java. Thường thì chúng ta làm việc với các kiểu dữ liệu nguyên thủy như: int, float, double, ….

Cách khai báo lớp Number trong java

doi-tuong-number
Các đối tượng Number trong java

Các bạn xem ví dụ về khai báo lớp Number

Các phương thức thuộc lớp Number trong java

STT Tên phương thức và miêu tả Ví dụ
1 xxxValue() như: intValue() , floatValue() , doubleValue()… Biến đổi giá trị của đối tượng Number này thành kiểu dữ liệu xxx.  Integer a = 5;

int x = a.intValue();

2 compareTo() so sánh đối tượng này với tham số. Trả về một kiểu dữ liệu của đối tượng mang giá trị 0 nếu bằng tham số. Trả về giá trị 1 nếu tham số bé hơn giá trị đối tượng, trả về -1 nếu lớn hơn đối tượng. Integer a = 5;

int x = a.compareTo(5);//  Trả về 0

3 boolean equals() Kiểm tra đối tượng có bằng với tham số không. Float a = 6.5f;

boolean x = a.equals(6.5f) ;// Trả về true

4 toString() Trả về đối tượng String Integer a = 567;

String s = a.toString(); // s=”567″

5 int parseInt( String s ) Trả về giá trị int của chuỗi s int a = Integer.parseInt(“456”); // a = 456;

Giới thiệu thêm một số phương thức trong lớp Math

STT  Tên phương thức và miêu tả
1 abs() Trả về giá trị tuyệt đối
2 rin() Làm tròn số, trả về giá trị integer gần nhất với giá trị tham số. Giá trị trả về ở dạng double.
3 min() Trả về giá trị nhỏ nhất giữa hai số
4 max() Trả về giá trị lớn nhất giữa hai số
5 log() Hàm logarit cơ số e
6 sqrt() Trả về căn bậc 2 của tham số

Bài học của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Các bài viết trong SeriesBài trước: Mảng đa chiều trong ngôn ngữ javaBài sau: String trong ngôn ngữ java
avatar

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Subscribe  
Notify of