Tags Giải thuật

Tag: giải thuật

Thêm/ xóa phần tử trong mảng 1 chiều C/C++

Hôm nay, Lập trình không khó sẽ cùng các bạn đi giải quyết bài tập "Thêm/ xóa phần tử trong mảng 1 chiều" nhé....

Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố...

Bài toán: Nhập vào một số nguyên dương, hãy phân tích số nguyên dương đó thành tích các thừa số nguyên tố.Input...

Lê Minh Hoàng – Ebook Giải thuật và Lập trình PDF

Bạn là một người yêu lập trình, bạn là người ham học hỏi về lập trình, bạn phải biết đến và học cuốn sách...

Thuật toán giải phương trình bậc 4 trùng phương bằng code...

Bài toán: Giải phương trình bậc 4 trùng phương sau a4 + b2 + c = 0 (a≠0)  (1)InputOutput Ý tưởng...

Giải bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) sử dụng...

Trước khi tìm hiểu cách giải bài toán tháp Hà Nội (Tower of Hanoi), mình xin nhắc lại các quy tắc của trò chơi...

Lộ trình ôn thi Olympic tin học & ACM-ICPC

1. Lộ trình ôn thi Olympic tin học & ACM-ICPC Lộ trình này được xây dựng để chuẩn bị cho việc ôn thi Olympic tin...

Viết chương trình tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong mảng

Bài toán: Nhập vào mảng một chiều. Hãy tìm số lớn nhất trong mảng, tìm số nhỏ nhất trong mảng.InputOutputViết chương...

Thuật toán tính tổ hợp – Cách tính tổ hợp trong...

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách tính tổ hợp trong c++ bằng phương pháp đệ quy và phương pháp lặp....

Cách tính số tự mãn bằng code c++

Bài toán: Cường mới được học về số tự mãn (Narcissistic Number) là số mà tổng của từng chữ số mũ k bằng chính nó...

Thuật toán giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng...

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng code C++. Nhưng trước khi giải bài...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật