Bài 28. Tìm max min của 3 số a b c nhập từ bàn phím

0
53186
Bài số 26 trong 69 bài của khóa học Học C Không Khó

Trong bài học này, Lập trình không khó sẽ cùng bạn giải bài tập “Tìm max min của 3 số a b c nhập từ bàn phím“. Bài tập này cũng sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về hàm trong c học ở bài học trước. Trong bài này chúng ta sẽ tìm cách giải bài tập này sử dụng hàm và hàm mà chúng ta sẽ sử dụng là loại hàm trả về giá trị. Chúng ta cùng đi vào bài học nhé.

Dưới đây là một thuật toán để tìm max min của 3 số. Tuy nhiên bài viết này không áp dụng giải thuật này:

Bài 28. Tìm max min của 3 số a b c nhập từ bàn phím
Một thuật toán tìm max min của 3 số trong lập trình

Bài tập tìm max min của 3 số nhập từ bàn phím

/*
Bài tập: Tìm min, max trong 3 số nguyên a b c nhập từ bàn phím
=> Yêu cầu sử dụng hàm
*/
Ý tưởng giải quyết:
  1. Viết hàm tìm max của 2 số có tên là MinTwoNum() để tìm max của 2 trong 3 số đó.
  2. Sử dụng hàm tìm max 2 số vừa viết để tìm max của kết quả ở bước 1 với số còn lại.

Lời giải tìm max min của 3 số

Kết quả chạy chương trình:

Bên cạnh cách giải trên, bạn cũng có thể viết hàm tìm max trực tiếp của 3 số, đây cũng là thuật toán để tìm max trong mảng (dãy số) mà chúng ta thường áp dụng:

  1. Giả sử số đầu tiên là số lớn nhất
  2. Duyệt qua lần lượt từng số còn lại, nếu số đang duyệt lớn hơn max thì gán max bằng với số đang duyệt đó.
  3. Kết thúc duyệt bạn sẽ có được max.

Cũng giải thuật này bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho bài toán tìm min của 3 số.

Tham gia Forum Lập Trình Không Khó để trao đổi kiến thức về lập trình tại đây.

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 27. Hàm trong CBài sau: Bài 29. Hàm kiểu void trong C
Sáng lập cộng đồng Lập Trình Không Khó với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ trên con đường trở thành những lập trình viên tương lai. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ đơn giản là sở thích ghi lại các kiến thức mà tôi tích lũy được.
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments