Đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

Đề bài: Hãy đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng 1 chiều, mảng 2 chiều sử dùng hàm trong C/C++

Kiến thức yêu cầu:

Đếm số lượng số nguyên tố mảng 1 chiều

Code tham khảo:

Chạy thử:

Đếm số lượng số nguyên tố mảng 2 chiều

Code tham khảo:

Chạy thử:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here