Đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

bai-tap-cpp-co-loi-giai

Đề bài: Hãy đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng 1 chiều, mảng 2 chiều sử dùng hàm trong C/C++

Kiến thức yêu cầu:

Đếm số lượng số nguyên tố mảng 1 chiều

Code tham khảo:

Chạy thử:

Đếm số lượng số nguyên tố mảng 2 chiều

Code tham khảo:

Chạy thử:

avatar
  Subscribe  
Notify of