String trong ngôn ngữ java

0
345
String-trong-ngon-ngu-java
String-trong-ngon-ngu-java
This entry is part 13 of 29 in the series Tự học lập trình Java

String trong ngôn ngữ java – Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách khai báo và sử dụng chuỗi trong ngôn ngữ java.

Cách tạo đối tượng String trong ngôn ngữ java

Trong Java chuỗi là một đối tượng mà biểu diễn dãy các giá trị char. Một mảng các ký tự làm việc khá giống như chuỗi trong Java.Cùng xem cú pháp khởi tạo

Cùng xem qua ví dụ

Các bạn có thể dùng toán tử + để ghép các chuỗi lại với nhau

Các bạn có thể dùng từ khóa new bằng cú pháp

Các bạn xem qua ví dụ sau

Tạo các String được định dạng trong java

Bạn có hai phương thức printf() và format(). Phương thức printf() trả về một đối tượng PrintStream dùng để in ra màn hình. Phương thức này cũng giống như printf() trong C/C++ . Ngược lại, phương thức format() lại trả về một đối tượng String.

Cùng xem qua ví dụ

Một số phương thức thuộc lớp String trong ngôn ngữ java

STTTên phương thức và miêu tả
1char charAt( int i)

Trả về kí tự thứ i

2int compareTo(Object o)

So sánh chuỗi này với đối tượng khác

3String concat(String str)

Nối chuỗi str vào cuối chuỗi này

4int intdexOf( String str)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con được chỉ định.

5int length() 

Trả về độ dài của chuỗi

Bài học của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Series Navigation<< Lớp Number trong javaPhương thức trong ngôn ngữ java >>
avatar
  Subscribe  
Notify of