Bài 5. Kiểu dữ liệu trong C

Bài số 5 trong 69 bài của series Học C Không Khó

Bài số 5 trong khóa học “học c bá đạo” chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong C. Qua bài học này các bạn sẽ nắm được các kiến thức sau:

 • Ngôn ngữ C có những kiểu dữ liệu nào?
 • Cách khai báo kiểu dữ liệu trong C?
 • Phạm vi/ kích thước các kiểu dữ liệu trong C
Bài 5. Kiểu dữ liệu trong C
Các kiểu dữ liệu trong C, nguồn ảnh: codeforwin.org

Riêng với kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa (User defined type) chúng ta sẽ học sau nhé.

Video bài học kiểu dữ liệu

Chi tiết nội dung bài học kiểu dữ liệu trong C, bạn vui lòng xem video bài học dưới đây.

Kiểu số nguyên

TypeKích thướcPhạm vi giá trị
char1 byte-128 to 127 hoặc 0 to 255
unsigned char1 byte0 tới 255
signed char1 byte-128 tới 127
int2 or 4 bytes-32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned int2 or 4 bytes0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295
short2 bytes-32,768 tới 32,767
unsigned short2 bytes0 tới 65,535
long8 bytes-9223372036854775808 tới 9223372036854775807
unsigned long8 bytes0 tới 18446744073709551615

Kiểu số thực

TypeKích thướcPhạm vi giá trịĐộ chính xác
float4 byte1.2E-38 to 3.4E+386 chữ số thập phân
double8 byte2.3E-308 to 1.7E+30815 chữ số thập phân
long double10 byte3.4E-4932 to 1.1E+493219 chữ số thập phân

Kiểu ký tự

TypeKích thướcPhạm vi giá trị
char or signed char1 byte-128 to 127
unsigned char1 byte0 to 255

Kiểu void

Kiểu void có nghĩa là “không có giá trị”, nó không được dùng trong khai báo biến thông thường mà được sử dụng để chỉ định kiểu của các hàm không có giá trị trả về. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về kiểu dữ liệu này trong tương lai ở các bài học về hàm, con trỏ,…

Souce code của bài học

Tham khảo thêm bài viết về phạm vi kiểu dữ liệu trong C dưới đây:

Phạm vi giá trị các kiểu dữ liệu trong C/C++

Bài tập thực hành

Tìm hiểu & giải thích về phạm vi kiểu dữ liệu: Ví dụ, tại sao kiểu char lại có phạm vi từ -128 đến 127.

Tài liệu tham khảo

 1. https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_data_types
 2. https://www.studytonight.com/c/datatype-in-c.php/
Các bài viết trong SeriesBài trước: Bài 4. Biến và hằng trong CBài sau: Bài 6. Tràn số trong lập trình C

19 BÌNH LUẬN

 1. Làm sao để sau khi in ra 1 câu thì in câu sau nó tự động xuống hàng vậy thầy.
  VD: in “hello”
  sau đó xuống hàng in tiếp : “How are you”
  Mong thầy giúp đỡ.
  Em cám ơn.

 2. Viết chương trinh nhập vào ngày , tháng ,năm hôm nay. In ra màn hình định dạng “hôm nay là ngày/tháng/năm”. Đề bài này thì nên dùng kiểu dử liệu nào đây thầy.

 3. Khi dịch ra nó để như này là sao vậy thầy ???
  .\Datatype.cpp:1:3: error: stray ‘#’ in program
  d #include
  ^
  .\Datatype.cpp:1:1: error: ‘d’ does not name a type
  d #include
  ^
  .\Datatype.cpp: In function ‘int main()’:
  .\Datatype.cpp:13:44: error: ‘printf’ was not declared in this scope
  printf(“size of char is %d\n”, sizeof c);

 4. Help me??????

  & : The term ‘.\Learning C – Nguyenvanhieu\Bài 1\’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included,
  verify that the path is correct and try again.
  At line:1 char:3
  + & ‘.\Learning C – Nguyenvanhieu\Bài 1\’
  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo : ObjectNotFound: (.\Learning C – Nguyenvanhieu\Bài 1\:String) [], CommandNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

  • Bài 4 nó cũng vậy à thầy ơi!!!!!
   & : The term ‘.\Cources\Bài 4\’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path
   is correct and try again.
   At line:1 char:3
   + & ‘.\Cources\Bài 4\’
   + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   + CategoryInfo : ObjectNotFound: (.\Cources\Bài 4\:String) [], CommandNotFoundException
   + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

 5. Em mới bắt đầu học c thầy ạ
  Kiểu char tương ứng với 1 byte=8 bit
  Hiển thị được 2^8 giá trí=256
  Chạy từ 0-255
  Vì char bao gồm cả số âm nên sẽ chạy từ -128 đến 127 vì phần dương tính cả số 0

 6. e g++ xong thì nó ra như này là sao ạ 🙁

  C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.9.2/../../../../x86_64-w64-mingw32/lib/../lib/libmingw32.a(lib64_libmingw32_a-crt0_c.o): In function main':
  C:/crossdev/src/mingw-w64-v3-git/mingw-w64-crt/crt/crt0_c.c:18: undefined reference to
  WinMain’
  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

 7. .\Datatype.cpp:21:43: error: ‘CHAR_MIN’ was not declared in this scope
  print(“char ranges: from %d to %d\n”, CHAR_MIN, CHAR_MAX);

  Em ra loi nay ah? CHAR_MIN ko tim thay trong VS suggestion?

 8. Thầy cho hỏi : Chạy code trong DEV bình thường ko lỗi nhưng chạy trong Visual bị lỗi :

  PS C:\Users\Administrator\Downloads\Lập Trình\baitap> g++ data
  g++.exe: error: data: No such file or directory
  g++.exe: fatal error: no input files
  compilation terminated.

  Xin hỏi cách khắc phục.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây