Tags Language model tool

Tag: language model tool

Hướng dẫn cài đặt SRILM trên Ubuntu

SRILM là bộ công cụ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong việc xây dựng các mô hình ngôn ngữ thống kê (Language...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật