Bài 14. Chương trình xếp loại học sinh trong C

Bài số 12 trong 69 bài của series Học C Không Khó

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài toán: xếp loại học sinh, sinh viên trong C sử dụng kiến thức if else. Bài tập này giúp các bạn rèn luyện kiến thức câu lệnh if else ở bài học trước. Do vậy, nếu bạn chưa học bài học đó, có lẽ bạn nên quay lại trước khi học bài này.

Bài tập xếp loại học sinh

/*
Nhập vào điểm 3 môn toán, văn, anh của 1 học sinh, viết chương trình đưa ra xếp loại của học sinh đó theo điểm trung bình như sau:
– [0, 4.0): Yếu
– [4.0, 6.5): Trung bình
– [6.5, 8.0): Khá
– [8.0, 10]: Giỏi
*/
Ý tưởng giải bài toán:
 1. Nhập vào điểm 3 môn, lưu ý dùng kiểu số thực
 2. Tính điểm trung bình của 3 môn học
 3. Sử dụng cấu trúc if else đã học để đưa ra kết quả xếp loại học sinh

Video hướng dẫn viết chương trình xếp loại học sinh

Code xếp loại học sinh trong C

Kết quả chạy chương trình xếp loại học sinh:

Tham gia forum Lập trình không khó để trao đổi kiến thức cùng các thành viên ngay nhé!

Các bài viết trong SeriesBài trước: Bài 13. Câu lệnh if else trong CBài sau: Bài 15. Tìm số lớn nhất trong 3 số a, b, c

13 BÌNH LUẬN

  • Dùng define để cả chương trình thống nhất chung 1 cách xuất ra nhé em, tránh trường hợp dùng đi dùng lại mình gõ sai, gõ nhầm, khác nhau chữ hoa chữ thường…

   Còn trong bài này e ko thấy khác biệt nhiều nhưng mình muốn dùng để các bạn được luyện tập kiến thức mới nhé.

 1. a xem giúp cái chương trình của e sai chổ nào vậy ? Nó scanf xong là ngưng luôn

  #include

  int sort(float);

  int sort(float score)
  {
  if(score >= 0 && score = 8) printf(“\nHoc sinh gio”);
  else if(score >= 6.5) printf(“\nHoc sinh kha”);
  else if(score >= 4) printf(“\nHoc sinh TB”);
  else printf(“\nHoc sinh yeu”);
  }
  else printf(“\nKhong co loai diem nay”);
  }

  int main(){

  float score;
  printf(“Nhap diem: “);
  scanf(“%f”, score);
  sort(score);

  }

 2. #include
  #include
  #include
  #include
  main()
  {
  float a,b,c,d;
  printf(“Nhap vao 3 so a, b, c: “);
  scanf(“%f%f%f”,&a,&b,&c);
  if(a==0)
  {
  if(b==0)
  {
  if(c==0)
  printf(“Phuong trinh co vo so nghiem!”);
  else
  printf(“Phuong trinh vo nghiem!”);
  }
  else
  printf(“Phuong trinh co nghiem duy nhat la: %f”,-c/b);
  Anh chỉ em phần code này với , đề bài bảo tính pt bậc 2, khúc float a,b,c,d ==> scanf thì em hiểu còn từ phần if(a==0) tới phần else em không hiểu. Đây code em tham khảo trên google. Vì em dở toán nên anh thông cảm ạ :((

 3. #include
  int main()
  {
  float toan, van, anh, diem;
  printf(“Nhap theo thu tu toan, van, anh: “);
  scanf(“%f, %f, %f”,&toan, &van, &anh);
  diem = (toan + van + anh)/3;
  printf(“Diem trung binh= %.2f”,diem);
  if(diem<=4.0) printf("Yeu");
  else if (diem<=6.5) printf("Trung binh");
  else if (diem<=8.0) printf("Kha");
  else printf("Gioi");
  return 0;
  }
  Cho em hỏi tại sao khi đổi nhập điểm ban đầu là %.1f lại sai ạ

 4. #include
  int main(){
  float diem;
  printf(“\nNhap diem cua hoc sinh”, diem); scanf(“%f”, &diem);
  if (diem < 4.0)
  {
  printf("\n la hoc sinh yeu", diem);
  }else if (diem <6.5)
  {
  printf("\n la hoc sinh trung binh", diem);
  }else if (diem <8.0)
  {
  printf("\n la hoc sinh kha", diem);
  }else{
  printf("\nla hoc sinh gioi", diem);
  }
  }
  anh cho em hỏi code có gì sai ạ, nhập vào toàn in ra là yếu

  • #include
   int main(){
   float diem;
   printf(“\nNhap diem cua hoc sinh: “); scanf(“%f”, &diem);
   if (diem < 4.0)
   {
   printf("\n la hoc sinh yeu");
   }else if (diem <6.5)
   {
   printf("\n la hoc sinh trung binh");
   }else if (diem <8.0)
   {
   printf("\n la hoc sinh kha");
   }else{
   printf("\nla hoc sinh gioi");
   }
   }
   bài bác sai nhiều quá :))

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây