Bài 14. Chương trình xếp loại học sinh trong C

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài toán: xếp loại học sinh, sinh viên trong C sử dụng kiến thức if else. Bài tập này giúp các bạn rèn luyện kiến thức câu lệnh if else ở bài học trước. Do vậy, nếu bạn chưa học bài học đó, có lẽ bạn nên quay lại trước khi học bài này.

Bài tập xếp loại học sinh

/*
Nhập vào điểm 3 môn toán, văn, anh của 1 học sinh, viết chương trình đưa ra xếp loại của học sinh đó theo điểm trung bình như sau:
– [0, 4.0): Yếu
– [4.0, 6.5): Trung bình
– [6.5, 8.0): Khá
– [8.0, 10]: Giỏi
*/
Ý tưởng giải bài toán:
  1. Nhập vào điểm 3 môn, lưu ý dùng kiểu số thực
  2. Tính điểm trung bình của 3 môn học
  3. Sử dụng cấu trúc if else đã học để đưa ra kết quả xếp loại học sinh

Video hướng dẫn viết chương trình xếp loại học sinh

Code xếp loại học sinh trong C

Kết quả chạy chương trình xếp loại học sinh:

Tham gia forum Lập trình không khó để trao đổi kiến thức cùng các thành viên ngay nhé!

Mình xin 5 phút quảng cáo nha =))
avatar
  Subscribe  
Notify of