Bài tập mảng 2 chiều có lời giải code C/C++

Trong bài này, Nguyễn Văn Hiếu sẽ cung cấp cho các bạn loạt bài toán mảng 2 chiều có lời giải. Tôi mong rằng bài chia sẻ này giúp các bạn có thể tập luyện và học tốt hơn về phần kiến thức mảng hai chiều. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với loạt bài tập này ngay thôi nào.

Dạng 1. Bài tập nhập xuất mảng 2 chiều

BT1. Nhập vào mảng 2 chiều có kích thước m x n. Hiển thị ma trận vừa nhập ra màn hình.

Lời giải:

Mình xin 5 phút quảng cáo nha =))


BT2. Viết hàm nhập, xuất 1 ma trận kích thước m x n

Lời giải:

Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất trong mảng 2 chiều

BT3. Nhập vào một ma trận n x m, in ra ma trận vừa nhập dưới dạng bảng. Hiển thị và tính tổng các phần tử trên hàng chẵn của ma trận. Tìm giá trị lớn nhất trên cột 1 của ma trận

Lời giải:


BT4. Viết hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong ma trận

Lời giải:

Dạng 3. Tính tổng 2 ma trận có cùng kích thước

BT5. Tính tổng hai ma trận có cùng kích thước.

Lời giải:

Dạng 4. Sắp xếp ma trận tăng/ giảm dần

BT6. Nhập vào một ma trận n x m, in ra ma trận vừa nhập dưới dạng bảng. Sắp xếp hàng 2 theo chiều giá trị các phần tử giảm dần. Đưa ra màn hình tổng các phần tử trong ma trận. Tìm giá trị lớn nhất trong mảng. Tìm giá trị nhỏ nhất chia hết cho 3 có trong mảng.

Lời giải:

Một số bài tập mảng 2 chiều khác

Bắt đầu ở đây, để cho ngắn gọn bài viết. Mình sẽ chỉ đưa ra hàm con giải quyết phần đề bài của bài toán. Các bạn sẽ tự thêm nó vào hàm main nhé. Mẫu code sử dụng hàm có thể xem ở BT2 và BT4.

BT7. Viết hàm tính tổng các số chẵn trong ma trận


BT8. Viết hàm liệt kê các số nguyên tố trong ma trận, đếm các số nguyên tố có trong ma trận


BT9. Viết hàm xóa một dòng của ma trận. Viết hàm xóa một cột của ma trận


BT10. Viết hàm đổi chỗ 2 hàng của 1 ma trận. Viết hàm đổi chỗ 2 cột của ma trận.


BT12. Viết hàm tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất trên đường chéo chính của ma trận.

Trên đây là một số bài tập mảng 2 chiều do mình tổng hợp lại. Mình sẽ tiếp tục cập nhật các bài tập về mảng 2 chiều tại bài viết này khi có bài tập mới. Chúc các bạn học tập tốt!

avatar
  Subscribe  
Notify of