Bài tập mảng 1 chiều có lời giải

Bài 53. Bài tập mảng 1 chiều có lời giải

33
Chào các bạn, hôm nay Lập trình Không khó sẽ cùng các bạn giải quyết một số bài tập mảng 1 chiều nhé. Hiện...
4249

Bài 2. Cài đặt môi trường lập trình C

113
Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C Trong bài học này các bạn cần cài giúp mình 2 phần mềm sau đây: 1. Dev...

Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn trong C/C++

7
Hôm nay Lập trình không khó sẽ hướng dẫn các bạn cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng code C/C++. Nhưng...
kiểm-tra-loại-tam-giác

Kiểm tra loại tam giác bằng code C++

8
Bài toán: Viết chương trình nhập ba cạnh của một tam giác. Nếu là tam giác thì hãy kiểm tra loại tam giác trên thuộc...

Thuật toán sắp xếp selection sort minh họa code sử dụng c++

6
Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có...
Viết chương trình tìm số trung gian

Viết chương trình sử dụng hàm tìm số trung gian

0
Bài toán:  Cho 3 số. Hãy viết chương trình sử dụng hàm tìm số trung gian( số lớn thứ nhì trong ba số ) a....
cách cài đặt stack

Cách cài đặt stack có sử dụng template

4
Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt stack có sử dụng template trong ngôn ngữ c++. Nếu bạn...
Viết chương trình tính tích tất cả các ước số lẻ bằng code C/C++

Viết chương trình tính tích tất cả các ước số lẻ

0
Bài toán: Tính tích các ước số lẻ của số nguyên dương n nhập vào từ bàn phím. Input   Output   Tích tất cả các...
số-chẵn-lớn-nhất-nhỏ-hơn-mọi-giá-trị-lẻsố-chẵn-lớn-nhất-nhỏ-hơn-mọi-giá-trị-lẻ

Thuật toán tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có...

1
Bài toán: Cho mảng một chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong...
thư viện algorithm trong C++

Thư viện algorithm – Danh sách các hàm trong thư viện algorithm C++

1
Thư viện algorithm trong C++ là một thư viện có sẵn được thiết kế đặc biệt để thao tác với dữ liệu mảng theo...